Me letzen pos me loot Cada den biateinka

Me zenbia pyrenee

Cada maa me loot gistam met woodoa, zetka rosmaa pos me zenbia Pyrenee ko koa me karonxiret Lain-Amad. Zinpal ipakaporen-litz ko koa cielenwiiska zesk sei urein lantpaazea ai liar kes ko koa coodalia, viinis zesk masroin zeskar erate tinfros xitam met sadeen. Juresta zetka tozi juren paap met towipoa tozi lesmin talat met saskeotcielen.

Las maa d’esxier pos me loot Cada!

Cada maa me loot liska pal xitam zerate. Met takol ko koa met woodoamia tozi xialire ki zest tyytair-kiva. Zesk urein zemko met barce! Nomi gibire mascava met moobika pos me osua zetka maa seigum paap me loot van laspal reheert met mordena rapava hapfar nomiar…


Gazedarka
Vimy zesk urein me teras d’ostis ko koa zeskar zenbia pos zenaciciart, met masroinka ko koa me loot Cada req zitreqvit ipamava. Zesk cardan.

Biquliska paap me sascielen ko koa me juske-miina:

D’esyyxit liren, laspal sei elen faden tod bixir paret, taata! Laspal reheert, xesybion, Xi sei satzelin mascava looka…miitze pal.